torsdag 12 december 2013

Monster

Monster fungerar inte på samma sätt som människor och andra folkslag. När du får in en träff med morgonstjärnan som skulle sända tiraken hem till sin gudinna så får du hyggelmonstret att bli än mer uppretad och aggressiv. Monster är oförutsägbara och en del är så fulla av ursinne och adrenalin att smärta inte bekommer dem.

I Eon IV följer Monster (samt djur och liknande varelser) ett lite annorlunda skadesystem än vad vanliga folkslag gör. Det handlar både om att göra det enklare för en spelledare att administrera striderna men även att bidra med en annan känsla när man står öga mot öga med ett hyggelmonster på gladiatorarenans blodstänka sand. Istället för olika kroppsdelar och skadetabeller så har varje viktigare monster en egen skadetabell. På detta sätt finns det även variation mellan monster så att en strid mot ett halvdussin zombier blir en annan upplevelse än en strid mot ett grottroll. Skadetabellerna är också designade på ett annat sätt så om man slår lågt på dessa så råkar man ofta själv illa ut - så akta dig för det syraskvättande hyggelmonstret!

söndag 1 december 2013

Eon IV för 3 år sedan

För nästan exakt tre år sedan så postades det första inlägget här om Eon IV (http://neobloggen.blogspot.se/2010/11/eon-iv.html). På den tiden trodde vi att Eon IV skulle bli relativt likt tidigare Eon. Den stora skillnaden skulle vara omvända Ob-tärningar och i övrigt skulle den initiala grundboken vara en nedskalad variant av Eon 3 på 160-200 sidor.

Istället har vi fått fram ett helt annat Eon som kanske inte har ett enda stycke gemensamt med Eon 3! Vi i teamet är mycket glada att det blev så och nu jobbar vi som bekant intensivt med att bli klara med det sista så att det kan släppas.

måndag 25 november 2013

Stridsexempel


De två gladiatorkämparna Ademar och Brutus möts i den stora finalen i Jarum. Striden är på liv och död och guvernören har betalat stora pengar för att få se och bjuda på detta. Nedan är ett spelexempel mellan dessa två. Många regler har nämnts i tidigare blogginlägg men några är även nya här.

Striden börjar på Medellångt avstånd när då de befinner sig på motsatt sida av arenan. Ademar har en kastyxa hoppas kunna hota Brutus att agera i avståndsfasen och om inte annat skada honom. Ademar väljer att agera i avståndsfasen (och får därmed inte agera i närstridsfasen denna rundan). Brutus väljer det senare i hopp om att hinna fram till Ademar så snabbt som möjligt.

Avståndsfasen börjar och Ademar använder sin sidohandling för att dra sin kastyxa och sedan sin huvudhandling för att slunga iväg den mot Brutus som väljer att försvara sig med sin lilla rundsköld. Grundsvårigheten för Ademar är 10 (medellångt avstånd) vilket ökar till 14 på grund av skölden. Brutus slår sitt försvarsslag (med färdigheten Sköld) och spenderar samtidigt 1 Utmattning då han agerar utanför aktiv fas. Slaget landar på 16 vilket innebär att svårigheten för Ademar höjs till detta värde. Ademars har lite tur med Ob-slagen och får 23 - Brutus har blivit träffad! Det slumpas fram att Höger ben träffas (0 på 1T10) och Ademar har även fått ett Övertag på anfallet (23 är minst 5 mer än 16 men skillnaden är mindre än 10).

För detta Övertag ska Ademar välja en Fördel men för ett Övertag kan han endast välja Öka skada (då kastyxan inte har några vapengenskaper som ger rabatt på någon av de andra Fördelarna). Skadan blir därmed 2T6+3T6+2 = 5T6+2 i Huggskada (Grundskada + Vapenskada + Öka skada). Summan blir 21 och från detta subtraheras Brutus Grundrustning (3) samt hans pälsbyxors skydd mot Huggskada (2). Skadeverkan blir därmed 16 vilket hamnar inom intervallet 15-19. Detta orsakar dels 6 Utmattning samt ett slag på Skadetabellen för Huggskador i benen med 1T10+2. Ademar fortsätter att ha tur och får totalt 11.

Resultat 11 lyder "Träff över fotleden [Amputationsrisk 12 (fot).]". Brutus behöver alltså klara en svårighet på 12 eller få foten avhuggen! Han har tur med de 3T6 man slår och får 14 och klarar sig. Utöver detta blir Brutus totala Utmattning 7 (1 sedan innan) och han måste slå ett Chockslag mot denna som svårighet för att inte bli Utslagen. Han klarar detta galant det som hänt beskrivs färgglatt runt spelbordet.

Därefter börjar närstridsfasen som Brutus väljer att agera i. Han använder sin sidohandling för att Förflytta sig och då han vill ta sig två avstånd (från Medellångt via Kort till Närstrid) så måste han klara ett Förflyttningsslag. Svårigheten är mycket enkel (6) då det är stampad jord och sand på arenan och då Brutus inte är särskilt belastad i sin rustning klarar han det utan problem. Därefter öppnas närstriden. I vanliga fall hade Ademar och Brutus slagit sina Reaktionsslag för att se vem som börjar som anfallare men då Ademar redan har agerat i avståndsfasen så förlorar han denna automatiskt. Brutus använder därmed sin huvudhandling för att anfalla med sin storhammare och slår 22. Ademar försöker desperat blockera med sin sköld (–1T6 då han inte har den redo) och slår 15. På träfftabellen slår Brutus 3 och träffar därmed Torson.

Brutus får alltså ett Övertag. Storhammare har dock vapengenskaperna Klyvande 2 och Otymplig. Den första ger 2 Övertag rabatt på Fördelen Slå sönder och den andra gör det omöjligt att attackera med Snabbt anfall (Brutus gjorde ett standardanfall ovan). Slå sönder kostar normalt 3 Övertag men med rabatten kan Brutus köpa den för sitt enda Övertag vilket han också gör. Slå sönder fungerar mot utrustning som har vapenegenskapen Bräcklig, vilket de flesta sköldar har. Skölden blir därmed obrukbar (för striden, kan repareras senare) och Brutus går vidare med att slå hammarens Krosskada på 6T6 (varav 2T6 från Grundskada) och får totalt 25. Ademars totalt skydd mot Krosskada i torson är 5 så skadeverkan blir 20. Detta hamnar inom intervallet 20-24 vilket ger 8 Utmattning och ett slag på skadetabellen för krosskador i torson på 1T10+4.

Den ödesmättade tärningen slås, blir 8 och totalt resultat 12. En träff i torson är däremot mycket mer allvarlig än i armar och ben. Ademar måste direkt slå ett Dödsslag med svårighet 12 som han lyckas med. Därefter kommer beskrivningen "Träff i buken får maginnehållet att välla upp i munnen [Smärta, Omtöcknad.]". Även om själva träffen inte dödade Ademar så är han nu illa ute. Smärta ger –1T6 på alla slag och Omtöcknad fungerar liknande fast endast nästa runda. Den rundan kommer även Brutus fortsätta att vara anfallare då Ademar slog lägre på sitt försvarsslag (och inte hade möjlighet att välja några särskilda försvarstaktiker då han inte valde närstridsfasen som sin aktiva fas). Runt spelbordet beskrivs hur Ademars sköld knäcks och hur storhammare trycker rätt in i buken.

Här lämnar vi våra kämpar.

söndag 10 november 2013

Fedaki

I det här inlägget så är det dags att hälsa det nya folkslaget fedakerna välkomna. De är en av de större minoriteterna i det jargiska kejsardömet och har inget eget hemland sedan tusentals år. Trots att fedakerna nästan alltid är starkt Daaktroende så har de ett dåligt rykte hos Jargiens övriga befolkning som kallar dem för "fekker"och påstår att de är tjuvar. Enligt deras egna sägner så stred de på Ljusbringarens sida och vissa berättelser hävdar till och med att Ljusbringaren själv var fedaki. Sådana uttalanden möter snabbt ett kraftigt och smärtsamt mothugg från kyrkan.

En fedaki går omedelbart att känna igen på deras bärnstensfärgade och mandelformade ögon med fläckar av guld. De fedaki som inte är slavar stöter man oftast på i samband med skördetiderna när de försöker hitta sysselsättning men man möter dem även de lokala marknader där de försöker sälja sina udda och färgglada hantverk. Annars är de oftast på resande fot.

Fedakerna har eget språk som kallas för vannai. Språket var en gång i tiden ett rikt språk och avlägset besläktat med rauniskan men efter att folket erövrades och skrifterna brändes så har en stor del förlorats. Består numera av många låneord från lägre jargiskan och dess skriftspråk är i princip bortglömt.

Regelmässigt har fedakerna –1 Tålighet, +1 Uppfattning och +2 Psyke. De har god koordination vilket ger dem fler hantverk och lättlärdhet i Fingerfärdighet och Låsdyrkning. Då de ständigt är på resande fot får de ytterligare ett slag på händelsetabellen Färder & äventyr samt 2 extra enheter på Vildmarksfärdigheter samt Rörelsefärdigheter. De har ett underligt band till skugglandet och väsen därifrån sägs dra sig till fedakerna - detta har gett dem 1 avtrubbningskryss mot övernaturliga källor. Sist men inte minst har de levt förtryckta som ett slavfolk och får därmed 1 avtrubbningskryss mot utsatthet.

För övrigt är det den eminente Perkan som har gjort bilden på fedakerna (och övriga folkslag).

söndag 13 oktober 2013

Vapen, massor med vapen


Även vapen har fått sig en uppdatering sedan tidigare Eon. Namn och skadevärden står i princip oförändrade men därefter skiljer det sig. Stridssvärdet heter fortfarande stridssvärd och gör fortfarande 2T6+1 i Huggskada.

Den stora förändringen ligger i att vapen har speciella egenskaper. Ofta rör det sig om att olika Fördelar i strid (se tidigare blogginlägg) är billigare för just det vapnet, exempelvis lättare att träffa en rustningsglipa med en dolk. I andra fall rör det sig om att vissa stridstaktiker (ett ännu tidigare blogginlägg) blir mer fördelaktiga. Det kan även röra sig om mer speciella egenskaper som värre allvarliga skador, pansarbrytande eller lättare att blir anfallare när man öppnar en strid (exempelvis spjut).

Genom dessa egenskaper har vi fått ett helt nytt sätt att balansera mellan olika vapen. Tanken har varit lite att nästan varje vapen ska vara bäst i någon situation. Utan att ändra skadan på dolken har den nu blivit ett farligt vapen i händerna på en skicklig person, särskilt när man möter arroganta rustningsbärare.

Styrkekravet är ändrat så att man nu behöver en viss mängd Kroppsbyggnad för att dels bära det i en hand eller två händer (obehindrat utan avdrag). Stridssvärdet kräver endast 2T6 för att bäras i en hand och skulle man inte klara det så krävs det ju bara 1T6 för att bära det i två händer. Detta gör även att vi på ett överskådligt sätt kan visa om ett vapen måste bäras i en eller två händer (en dolk är för liten för att greppa med två händer, en båge går inte att använda med endast en hand).

Utöver det har vi även lagt till om ett vapen är vanligt, ovanligt eller sällsynt och till sist har vi även delat priserna med 10 för att prisbilden tidigare varit extrem.

lördag 28 september 2013

Den bottenlösa myren i Fenix

I senaste numret av Fenix finns Erik Melins artikel om den Bottenlösa myren. En träskmark i Damarien där allehanda styggelser dväljs.

Det har kommit önskemål om att få kartan i artikel i en version där spelledaren kan skriva ut den själv och ge den till rollpersonerna utan att klippa sönder tidningen. Så här kommer den:Men plocka gärna upp tidningen också! Fenix är Sveriges enda rollspelstidning och väl värd att köpa för allt material som kommer med den www.speltidningen.se

Dessutom! 

Kharzim, Rafali, Maxander, Tzorcelan med mera är alla  ikoniska eonkaraktärer som har följt med sedan begynnelsen. I introhistorier och exempel har de gett en inblick i livet på Mundana. De har däremot nästan alltid befunnit sig i öster (Asharien, Consaber och så vidare). Med det nya jargienfokuset kommer vi få stifta bekantskap med en ny grupp personer som utövar sitt värv som legosoldater i Kejsardömet.

Om ni nu skulle vilja ha lite preview på detta så finns det bild och ringa info på facebooksidan.

https://www.facebook.com/eonrollspelet

onsdag 18 september 2013

Anfall är bästa försvar

Om man lyckas särskilt bra med ett tärningsslag i strid och samlar på sig Övertag (varje 5 effekt/differens mellan slagen) så kan man förbättra sitt anfall med fördelar som exempelvis gör att man avväpnar sin motståndare eller tvingar fram en blotta och då kan träffa en specifik kroppsdel. Detta kallas alltså för Fördelar och här kommer hela listan som man kan välja mellan:

 • Avväpna: Motståndarens vapen slås ur handen och om man vill kan man även ta över det.
 • Knocka: Man försöker knocka motståndaren som då tvingas slå ett Chockslag för att inte däcka. Detta väljer man nog primärt när man inte vill riskera att döda motståndaren.
 • Precision: Man får fritt välja i vilken kroppsdel som anfallet träffar och behöver inte använda det resultat man just slagit fram.
 • Rustningsglipa: För just detta anfall så skyddar inte motståndarens rustning. Kan exempelvis handla om att man tryckt in sin dolk mellan springorna i en plåtrustning.
 • Slå sönder: Om motståndaren har ett bräckligt vapen eller sköld så slås det sönder (om de till stor del består av trä eller annat svagare material). Kan repareras senare efter striden.
 • Öka skada: Innebär helt enkelt att man slår ett högre skadeslag än normalt.
Dessa fördelar kostar mellan 1 och 3 Övertag och gäller främst för närstrid (endast Precision och Öka skada kan väljas i avståndsstrid).

Vi är riktigt nöjda med det här systemet då det både flyter på bra och är spännande. Tanken är också att valen mellan fördelarna inte ska vara så många och därtill ganska olika så att striden inte stannar upp för att man "ska hitta bästa kombinationen".

måndag 2 september 2013

Zasza hus Gresz

Det här är Zasza husfurst Gresz familj, min karaktär från vår lilla speltestkampanj som utspelar sig i S:t Cader på gränsen mellan provinsen Genrio i Jargien och Kamor. Hon är snart 30, Daaktroende och cirefalier med rötter i Melorion. Hennes familj försörjer sig på att sälja helgonets "reliker" till de trogna i området. Resten av den här posten går översiktligt igenom hennes regeldelar och hur de togs fram under rollpersonsskapandet.

Bland hennes grundläggande attribut sticker Styrka och Tålighet ut med 4T6+3 och 5T6+1, därefter kommer Vilja och Utstrålning kring 4T6, följt av Rörlighet kring 3T6 och de övriga attributen Uppfattning, Psyke och Visdom kring 2T6. Kort och gott en krigare som fokuserar på att ge och stryk och överleva stryk utan särskild finess. Som yrke valdes Krigare och som miljö Undre Värld så hon kan nog mest liknas vid en hårdnackad gängboss.

Det finns fyra olika händelsetabeller, Färder & äventyr (fick 1 slag), Intriger & illgärningar (2 slag), Kunskap & mysterier (1 slag) samt Strider & drabbningar (4 slag). Nedan kommer de resultat som slogs fram:

 1. Infångad och torterad: 1 avtrubbningskryss för utsatthet. +1T6 Livskraft vid Chockslag. - Ett kryss avtrubbning ger effektivt +5 på alla slag mot Skräck och Nedbrytning om det är inom kategorin utsatthet. +1T6 vid Chockslag är utmärkt för en krigare. Storyn blev att Zasza gjort flera expeditioner till Kamor och där en gång blivit tillfångatagen under ett år.
 2. Insikt i fiendens planer: +2 i valfritt grundläggande attribut (blev Tålighet). Lättlärd i valfri färdighet (blev Yxa). - Spinner vidare på att hon som infångad hos kamorianerna lyckades få tag på en yxa, överrumpla några av dem och springa dagar genom skogen hem till S:t Cader. Med sig visste hon var kamorianerna höll till, vilka platser som var heliga för deras totem och deras ungefärliga planer.
 3. Svikit en vän: Får expertisen Skylla på andra 4T6 och får dessutom 5 Fokus om man kan bli förlåten för vad som hänt. - Låter spelledaren hålla på denna så att den svikna vännen kan dyka upp senare under spel, när man minst anar.
 4. Familiarii: Får en familiarii (valde varg), lättlärd i Naturlära och 3 enheter Mystikfärdigheter. - Antecknar att Zasza har en vargfamiliarii som heter Kazim.
 5. Ger inte upp: Alla avdrag från Smärta minskar med 1T6. - Ett fantastiskt turslag för en krigare, särskild med bonusen på Chockslag innan. Förstärker ytterligare hennes story som fången hos kamorianerna.
 6. Tung rustning: +2 Styrka och börjar med en extra bra plåtrustning (+2 pansar). - Får en idé om att Zasza hittat en mystisk rustning i någon av Kamors alla ruiner. SL ger sitt godkännande varefter jag hittar en passande bild (även om hon borde ha en yxa).
 7. Ståndaktig: +1 Styrka och Tålighet, påverkas inte av Tillbakaknuffad och när hon väljer försvarstaktiken Defensivt försvar (istället för Standardförsvar) så får hon ytterligare +1T6 i bonus (totalt +2T6). - Fortsätter slå bra slag som ger en krigare som kan hålla fiender stången trots numerärt underläge!
 8. Kurirryttare: +2 Tåliget, lättlärd i Rida och Geografi. - Intressant, ger en ny dimension till vad hon har sysslat med! Kanske handlade det om extra känslig information som mer eller mindre har behövt livvakt.
Bland hennes härledda attribut sticker Kroppsbyggnad ut med 5T6 och därefter Livskraft på 4T6+2 (fast 5T6+2 när man slår Chockslag!). Hennes främsta färdigheter (från 5T6+1 till 4T6) är Yxa, Sköld, Naturlära, Ledarskap, Dupera, Hoppa, Klättra, Undvika samt expertiserna Vidskepelse, Förfalska samt Parfymer & kosmetika. Hon fick även tillfället att lära sig bönen Daaks ljus och tillhörande färdigheten Kanalisera 3T6+1.

Som karaktärsdrag valde hon Kamp som det primära och Övertygelse (Daak) som sitt sekundära. Senare under spel drabbades hon av en Personlighetsklyvning då hon mötte en person som i allra högsta grad borde ha varit död.

Iövrigt har vi nu sammanställt en lista på över 200 småpunkter som måste fixas innan bild, text och layout kan anses klar. Vi betar av den så fort vi bara kan!

lördag 10 augusti 2013

Karaktärsdrag

För att fånga en persons beteende och drivkrafter används i Eon IV karaktärsdrag. Varje rollperson har två sådana och när dessa uppfylls så återfår man främst Fokus men man kan även få möjligheten att läka olika mentala konsekvenser. Varje karaktärsdrag finns i tre nivåer som mer eller mindre anger hur mycket man har följt sitt karaktärsdrag och som också anger hur stor belöningen blir.

Exempelvis har vi karaktärsdraget Vänskap där den första nivån uppfylls om rollpersonens umgås med sina vänner eller talar gott om dem. För den andra nivån krävs det att rollpersonen riskerar något eller utsätter sig själv för fara och i en sådan situation sätter sina vänner först. Den tredje nivån visar på den absolut största uppoffringen man kan göra för sina vänner, exempelvis riskera sitt liv för att ge dem tid att fly undan en dödlig fara. Varje nivå kan uppfyllas högst en gång per spelmöte och just nu har vi drygt 30 karaktärsdrag men det är också enkelt att skapa sina egna utifrån nivåerna ovan.

Slutligen: Även om det nu varit ett blogguppehåll på en månad så har vi inte legat på latsidan för det. Nästan alla texter är färdigskrivna och de som redan har skrivits är nu inne på sin tredje korrekturläsning.

tisdag 9 juli 2013

Panik, skräck, ångest och andra trevligheter

I Eon IV finns det ett helt kapitel som är tillägnat mentala trauman, nedbrytning, skräck, efterverkningar och mentala störningar. Mentala skador är indelade i två typer, skräck och nedbrytning.

Skräck handlar om hotfulla eller livsfarliga situationer där ens situation är maktlös. Kanske står man inför ett enormt monster som sägs ha slukat byar eller så ser man med fasa hur de döda kropparna reser sig och staplar emot en. Skräck kan ofta leda till olika former av panik, flyktbeteende, skakningar, paralysering eller i värsta fall att hjärtat stannar.

Nedbrytning har mer att göra med ångest och mental utnötning. Nedbrytning skulle inträffa om man finner hela sin familj mördad eller om man som präst inser att man under ett långt tag hjälpt en demon. När skräcken inträffar direkt så dröjer nedbrytningen till nästa scen innan det fasansfulla som hänt har sjunkit in och får effekt. Nedbrytning leder vanligtvis till att man blir plågad och stressad, minskat Fokus, olika former av ändrat beteende eller i värsta fall att man faller i koma.

För att motstå dessa mentala påfrestningar används främst det härledda attributet Självkontroll men till det kommer även Avtrubbning. Denna avtrubbning fungerar på ett liknande sätt som en rustning i strid och ger ett fast avdrag på skräcken eller nedbrytningens intensitet. En veteran som sett slagfältets galenskaper är inte lika påverkad som ynglingen när denne dödar sin första motståndare. I likhet med att för mycket rustning ger en belastning så kan för mycket avtrubbning leda till att man blir en smula konstig.

söndag 23 juni 2013

Ett sista stort speltestDen kommande veckan sätter sig spelskaparna av Eon IV samt andra luttrade neogamesspelare i en källare för att ge Eon IV en sista rejäl genomkörning. Vi kommer testa rollpersonsskapande, stridsregler, sociala konflikter, skador, mentala trauman, böner och ceremonier och mycket annat.

Kampanjen kommer att ta plats i Consaber i det lilla baroniet Urekeny. En teaser till kampanjen finner ni här: Urekeny trailer

söndag 16 juni 2013

Allvarliga skador

Allvarliga skador inträffar när man efter träff, skadeslag och rustning orsakat 10 eller mer i skada. En allvarlig skada innebär att man slår ett slag på skadetabell där de vanligare skadetyperna som huggskada, krosskada och stickskada har olika tabeller beroende av vilken kroppsdel som träffats. En skadetyp som fallskada har istället endast en allomfattande tabell för samtliga skador.

Exempelvis innebär resultat 14 på Huggskada mot Torso följande:
[Dödsslag 16] Magsäcken skadad, blod väller upp ur munnen tillsammans med maginnehåll. [Smärta, Inre skada.]
Slaget som slås är 1T10 + 2 per 5 skada över 10 där 26 skada alltså ger 1T10+6.

Allra först i resultatet kommer eventuella dödsslag, därefter kommer en beskrivning av skadan och sist kommer en regelteknisk sammanfattning av vilka konsekvenser man får. Om man nu överlever det initial dödsslaget.

Bland konsekvenserna finner man:

 • Amputationsrisk, där man måste klara en svårighetsgrad eller få kroppsdelen avhuggen. Finns endast för huggskada.
 • Blödning, som dels gör att man förlorar utmattning varje runda och dels kan leda till att man förblöder om man tappar medvetandet. Vanligare för stickskador.
 • Brytrisk, vilket innebär en risk att benet i kroppsdelen bryts om man inte klarar en svårighetsgrad. Vanligast för krosskador.
 • Infektion, som genom feber och svaghet gör att man aldrig helt kan återhämta sin utmattning. Innebär även ett dödsslag varje dygn tills dess att den läkt.
 • Inre skada, en av de absolut farligaste skadorna som är ytterst svår att läka utan kirurgi. Innebär varje dygn en risk att man dör.
 • Smärta, stark smärta eller andra kroppsnedsättnade skador som direkt ger ett avdrag på –1T6.
 • Sår, långvariga skador som till skillnad från övriga skador finns per kroppsdel. Beroende på kroppsdel så är effekterna olika men ett sår i benet påverkar exempelvis det härledda attributet Förflyttning.

måndag 3 juni 2013

Det Röda Bröllopet


För er som inte följer den excellenta Tv-serien Game of Thrones eller läser böckerna så bör ni börja göra det... nu.

Detta drama satt i en medeltida låg-fantasyvärld innehåller de själva huvudingredienser som vi som skapar Eon IV eftersträvar:

Eons värld är en av smutsig realism med fantastiska inslag. Det är en värld som trots både drakar, häxmästare, vandöda fasor och gudar känns trovärdig. Det är en värld med en lång och komplex historia av riken som skapats och riken som fallit. Det är en värld av gråskalor. Det finns ingen absolut ondska och det finns ingen absolut godhet. Det finns individer, deras handlingar och dess konsekvenser.

De hjältar som legenderna berättar om är lika förskönade som det är falska. Inga sånger berättar om hur den sköna drottningen som stod för rättvisa och hopp fick tronen genom att förgifta sina bröder. Inga dikter tar med hur den tappre riddaren i sin sista strid fläckade sin rustning och hur han skrek i timmar efter sin älskade innan han dog av sina många sår.

I sånger och sagor är allt förskönat men Eon är inte likt sångerna och sagorna. Eon är likt den grymma verkligheten med all dess avigsidor.

I Eons värld har alla har potential för hjältemod och stordåd och alla har risken att störtas i fördärvet. Döden kan komma plötsligt, en förlupen pil kan dräpa den skickligaste krigare, och den mäktigaste magiker kan dö av ett infekterat sår. Men likaså kan en bonde greppa vedyxan och göra skillnad. En slav kan vara hjältemodigare än någon riddare och även den till synes mest ondskefulla kan känna kärlek, sorg och saknad.

I Eon är inte hjältemod något man är född till. Det är val man gör och pris man betalar.


torsdag 30 maj 2013

Intriger i Irian


I nya numret av Fenix kan ni läsa om intrigspelen i staden Irian. En artikel av Erik Melin med spektakulär stadskarta av Brian van Hunsel.

lördag 25 maj 2013

Utmattning

Det är kul att höra och se den förväntan som finns inför Eon IV. Vi läser kommentarerna här och följer diskussionstrådarna på rollspelsforumet med stort intresse. Det inspirerar oss helt enkelt till att göra en ännu bättre bok, så tack!

Åter till denna uppdatering. Det centrala begreppet i Eon IVs skadesystem är Utmattning som är en sammanslagning av lättare skador, smärre blödningar, faktisk fysisk utmattning, smärta och liknande delar. Det är Utmattning som leder till Chockslag och att man blir utslagen, medvetslös eller helt enkelt bara försatt ur stridbart skick. Utmattning fås främst från skador men kan även fås av icke-standard taktiker i strid (se föregående post). Det är dock bara Utmattning från skador som orsakar Chockslag.

Det snygga här är att antalet Utmattningspoäng är samma som svårigheten för Chockslaget. Den som efter en skada har 12 Utmattning måste slå sitt Chockslag mot denna svårighet och lyckas för att inte bli utslagen. Utmattningen läker dock snabbt och om man bara får några minuters lugn och ro så stryks all Utmattning. Avdrag från Utmattning är inte särskilt stora då man som mest får ett avdrag på –1T6.

Den andra delen av skadesystemet är Allvarliga skador som inträffar när man orsakar 10 eller mer i skada (vid en träff i strid slår man fram vapenskadan, slår träffområde, drar av för eventuell rustning och sedan får man en skadeverkan). Det är bland de Allvarliga skadorna som man hittar de "intressanta" skadorna som Amputationsrisk, Blödning, Brytrisk (benbrott), Faller, Infektion, Inre skada, Omtöcknad, Rustningsskada, Smärta, Sår, Tappar, Tillbakaknuffad, Tänder utslagna och Öga förstört. Men det återkommer vi till.

onsdag 8 maj 2013

Svärdsspel

Närstrid kretsar kring anfallare och försvarare där den som är anfallare för tillfället driver och kontrollerar striden och den som är försvarare försöker finna luckor för att vända läget till sin fördel.

För en anfallare finns det tre olika anfallstaktiker som man kan genomföra förutom det vanliga standardanfallet. Man kan välja på snabbt anfall som ger en ökad chans att träffa med som istället innebär mindre skada. Det finns även det kraftfulla anfallet som i motsats är svårare att träffa med men som i gengäld orsakar betydligt mer skada. Den sista typen av taktik är gruppanfallet som är svårare att träffa med men som istället har chans att träffa alla på motståndarsidan.

Även försvararen kan välja på ett antal taktiker om man inte vill genomföra ett standardförsvar. Ett defensivt försvar innebär att man får en bonus på sitt försvarsslag men att det istället blir svårare att få kontroll över striden och bli anfallare i nästa runda. Motsatsen till defensivt försvar är taktiken kontring som innebär att man som försvarare går på offensiven och gör allt för att ta kontroll över striden. Med kontring får man ett avdrag på sitt försvarsslag men om man väl överlever anfallet blir man garanterat anfallare i nästa runda.

Det är även viktigt att nämna att alla taktiker för både anfallare och försvarare som inte är en av standardtaktikerna innebär att en ökad Utmattning. Utmattningen kan i sin tur leda till både svårighetsökningar och Chockslag men mer om det en annan gång.

lördag 20 april 2013

Skytteligan

Skytte och avståndsstrid utgår i Eon från definierade avstånd vilka är Närstrid, Kort, Medellångt, Långt och Mycket långt. Istället för att ange i meter hur långt ett avståndsvapen når så anger man istället till vilket avstånd det når. Endast bågar och armborst når Mycket långt och de flesta kastvapen når bara Medellångt.

Varje avstånd hör även samman med en svårighet så för att träffa någon på Långt avstånd så krävs både ett vapen som når så långt samt att man klarar svårighetsgraden på 14 samt eventuella motståndsslag om målet försöker undvika.

Till skillnad från tidigare orsakar ett avståndsvapen samma skada på samtliga avstånd (som den har räckvidd till) vilket har gjort avståndsskytte både farligare, roligare och enklare. Styrka är inte längre en faktor för hur mycket skada man orsakar (förutom för flera kastvapen). Om man vill göra mer skada med sin båge så skaffar man istället en större och hårdare spänd båge.

tisdag 2 april 2013

Vinnare Eon IV-utlottning!

Under Gothcon satt vi i Neoshoppen och förutom att sälja böcker så visade vi även upp bilder från Eon IV. Dessutom hade vi en utlottning av den kommande boken Eon IV bland konventets storkonsumenter och på gårdagens Eon IV-möte var det dags att slumpa fram vinnaren. Som tärningsslagare hade vi hyrt in Damarienkonstruktören Erik Melin och efter att ha rullat en T20:a visade det sig att Fredrik Holgersson vunnit lotteriet! När Eon IV är tryckt får Fredrik en bok i hemskickad till sig, stort grattis önskar vi på Neogames! / Anton

onsdag 27 mars 2013

Neogames på GothCon

Efter ett avbrott förra året är Neogames åter på Gothcon! Så kom förbi oss i Spelmakarrummet och fråga oss saker om Eon IV, titta på lite fina bilder eller bara titta på oss. Ni kan självklart köpa böcker också till förmånliga priser. Så ses där!

söndag 10 mars 2013

Det är bara att fokusera

Ibland ser tillvaron mörk ut, alla odds verkar gå emot en och det lilla hopp man hade att nå framgång har precis dött. Det är då man behöver det där lilla extra, en liten skjuts framåt som hjälper en att få grepp om situationen. I Eon IV heter detta Fokus.

Fokus är en resurs som används för att förbättra oddsen vid tärningsslag. För 1 Fokus får man en bonus på +1T6 som gäller för ett slag - sedan blir det successivt dyrare upp till +4T6. Som mest kan man ha 10 Fokus även om detta kan variera beroende på personens välbefinnande. Fokus återfås primärt när karaktärsdrag uppfylls (mer om det senare) även om man får igen lite även av en god natts sömn. Fokus ersätter helt alla former av Ödestärningar som funnits i tidigare utgåvor.

fredag 15 februari 2013

Att lyckas


I Eon IV representeras former av färdighet och egenskaper som tärningskombinationer, exempelvis 4T6+2 (T6:or är alltid ObT6, inga undantag). För att lyckas ska man nå en svårighet som är 10 om det är utmanande men är märkbart lägre eller högre för lättare eller svårare handlingar. Om två personer möter varandra så slår man endast fram resultatet och den som har högst lyckas.

För att avgöra framgång så mäter man i Eon IV något som kallas övertag. För att få ett övertag krävs att man slår 5 över svårigheten eller motståndarens slag. För att få två övertag krävs 10 och så fortsätter det där 5 i differens ger 1 övertag. Förutom att ge en fingervisning om hur bra det gick så kan även övertag ge särskilda fördelar. Framför allt i strid då övertag kan ge fördelar som ökad skada, möjlighet att byta träffad kroppsdel, glipa genom rustning, avväpnning och liknande. I sociala konflikter avgör övertagen istället hur allvarliga eventuella konsekvenser blir.

tisdag 29 januari 2013

Yrken & Miljöer revisited


Yrken och miljöer fick några förändringar från senaste inlägget om detta (från december 2011).
Så här blev listan med yrken:
 • Donare
 • Krigare
 • Ledare
 • Lärd
 • Mystiker
 • Skugga
 • Underhållare
Och så här blev listan med miljöer:
 • Hav
 • Hovliv
 • Landsbygd
 • Lärosäte
 • Stad
 • Undre värld
 • Vildmark
Som rollperson väljer man alltså ett yrke och en miljö som då ger den unika prägel som yrken gjorde i tidigare versioner av Eon. Några exempel på kombinationer och vad de kan kalla sig:
 • Donare+Hav blir fiskare, sjöman, däcksvabbare
 • Krigare+Lärosäte blir tempelriddare, härförare, vapenmästare
 • Ledare+Hovliv blir ädling, makthavare, befäl
 • Lärd+Landsbygd blir helare, ålderman, lagman
 • Mystiker+Stad blir ockultist, predikant, helare
 • Skugga+Vildmark blir spejare, stigfinnare, stråtrövare
 • Underhållare+Undre värld blir svindlare, gycklare, hädare
Totalt sett finns det 49 kombinationer av yrke och miljö och med tre exempel på varje blir det totalt 147 förslag på olika sysselsättningar man kan ha eller ha haft. Detta system med separata yrken och miljöer är också väldigt utbyggbart – det är inte svårt att passa in en ny miljö för Dvärgfäste och därmed ge alla yrken därifrån sin unika särprägel.

Bilden ovan är så klart en krigare, tecknad av perkan som också tecknar folkslagen.

tisdag 15 januari 2013

Färdigheter

Nu är vi åter från julledigheten och vi hoppas att ni har haft riklig användning av färdigheten Skidor & skridskor även om Hålla bjudningar, Supa eller Frossa är färdigheter som är minst lika ärofulla.

Dessa fyra är exempel på det som i Eon IV kallas för expertiser som alltså är särskilt nischade färdigheter som mest är till för att bidra med stämning men även fungerar utmärkt i vissa situationer. I samma kategori som expertiser finner vi även de mer klassiska hantverken som ur rollpersonssynpunkt får anses lika nischade. Dessa två kompletteras sedan av Kännetecken som är utmärkande drag och fysiska egenheter som istället fått formen av färdigheter. Här finner man Alldagligt utseende, Barnvän, Hånskratt och mycket annat. Totalt sett finns det 100 expertiser, 60-talet hantverk och 50 kännetecken som alla har tabeller och kan slumpas fram. Tack vare utformningen så är det lätt att ta fram sina egna färdigheter av den här typen.

Sen finns det så klart en mängd standardiserade färdigheter som ordnats i ett antal grupper: Stridsfärdigheter, Sociala färdigheter, Kunskapsfärdigheter, Rörelsefärdigheter, Vildmarksfärdigheter och Mystiska färdigheter. Samtliga grupper har i runda slängar ett dussin färdigheter. Ett gäng färdigheter har slagits ihop eller delats upp sedan sist och den största förändringen hittar man nog bland de sociala färdigheterna.

För den som har missat detta så mäts samtliga av dessa färdigheter i tärningar. Exempelvis kan man ha 4T6+2 i Klättra och försöka ta sig upp för den hala borgmuren och lyckas om man klarar (slår minst) svårigheten 18.