torsdag 18 augusti 2011

Tyst som i graven


Den tystnad som varit beror ej på improduktivitet - snarare det motsatta. Sommaren har använts till att färdigställa kapitel, modifiera regler och testa systemet. Just nu ligger fokus på religiösa ceremonier vilka fått en helt ny omstrukturering och blivit både mer användbara och stämningsfyllda. En präst kan utföra allt från böner till utstuderade riter och om han tappar kontakten med sin gud tvingas denne till botgöring.

Sedan arbetas det parallellt med en kampanjbok som heter "Absalon" som kommer beskriva staden Absalon och dess omgivningar. Det kommer finnas möjligheter för intrigspel (med detaljerade makpositioner i stadens olika sociala skick) samt mer klassiskt äventyrande. Anledningen till denna boks uppkomst var att materialet som ursprungligen skrevs till Eon IV svällde så mycket att vi valde att göra en egen bok av det så att vi kan fylla ut den ordentligt med äventyr, intressanta karaktärer samt information.