lördag 25 februari 2012

Mystik, böner och riterNu är det dags att ägna lite kärlek åt religion, närmare bestämt mystiken som handlar om hur man begär kraft från sin gud för att sedan kanalisera den i Mundana. De som är bevandrade i dessa kunskaper kallas för Mystiker även om en stor del av dessa även är präster eller motsvarande inom sin religion.

Mystiken har många bakomliggande likheter med magi och även med det gamla ceremonisystemet. Det tre främsta delarna som skiljer sig är:

  • Det finns två sätt att åkalla sin gud, antingen genom en helig bön eller en helig rit. Den heliga riten har likheter med de gamla ceremonierna medan en helig bön alltid genomförs på en runda likt besvärjelser. Den stora begränsningen är att dessa utgår från ett teotropiskt filament (alltså mindre kraftiga) även om en skicklig mystiker eller heliga reliker kan förstärka effekten utöver detta.
  • Qadosh ingår inte som en del av de heliga bönerna eller de heliga riterna. För att erhålla teotropiska filament används Ceremoni (om man begär mer än ett filament - då man kan få ett filament automatiskt) och Kanalisera för att förverkliga (väva) filamenten till effekter. Det är ceremonierna som tar tid som gör att en helig rit tar längre tid att utföra än bönerna. En bön består av ett Kanaliseraslag medan en rit även lägger till ett eller flera Ceremonislag.
  • Mystiker drabbas inte av dissipation vid allvarliga misslyckanden utan istället blir denne temporärt Avvisad från guden och kan inte längre erhålla några filament. För att åter komma i kontakt med guden krävs det att man genomför en Botgöring. Botgöringens omfattning beror på vilken religion det rör sig om samt hur många filament man förstörde.


Vi hoppas att omdesignen ska göra mystiken till en mycket mer intressant inslag där det finns möjlighet till både direkt påverkan med böner och mer långsiktig eller förberedd påverkan genom riter. Tanken är också att det ska finnas tydliga skillnader mellan magiker och mystiker så att man inte känner att det bara är en troende magiker man spelar.

I skrivande stund finns det 22 böner och 22 riter, nästan alla för Daak eller någon av dess inriktningar. Samtliga är nyskrivna och förhoppningsvis blir det några till.

söndag 5 februari 2012

Konsten att undkomma magi

Några exempel som jag skrev idag som handlar om tre huvudsakliga möjligheter att undkomma magi. De är tagna lite ur sitt sammanhang eftersom de står utskrivna i samband med reglerna men det kanske kan vara intressant ändå. Troligen finns det lite att läsa mellan raderna.

Undvika slungade besvärjelser: Kalizha har vävt en besvärjelse som orsakar eldskada men då hon inte får tillräckligt med övertag för att nå den flygande gripen som befinner sig på långt avstånd så bestämmer hon sig för att slunga effekten. Kalizhas spelare beskriver då hur hon väver fram ett flammande eldklot framför sig för att sedan rikta in sig mot gripen och till synes slunga iväg eldklotet. Svårigheten för långt avstånd är 14 och gripen försöker samtidigt att undvika. Transformeraslaget blir 19 och då gripen får 17 i Undvika (modifierat med –1T6 enligt reglerna för kastvapen) så träffar eldklotet och eldskadeslaget slås.

Avvärja slungade besvärjelser: Då Kalizha överrumplar nekromantikern Vismut så svarar denne med att väva samman en besvärjelse av ond bråd död för att slunga denna mot henne. Kalizha vill göra allt i sin makt för att stoppa de osande svarta strömmarna som far emot henne och bedömer att hennes bästa chans är att avvärja attacken och skicka den rakt ner i marken. Vismut slår 12 på sitt slag för Transformera vilket är klart högre än det som krävs för det korta avståndet (svårighet 6). Kalizha slår sitt Transformeraslag och får 13 vilket innebär att hon med nöd och näppe lyckas avvärja besvärjelsen som då inte träder i kraft.

Absorbera "oslungade" (vanliga) besvärjelser: Det är sedan Kalizhas tur att anfalla nekromantikern Vismut och hon väver ihop sin favoritbesvärjelse som förhoppningsvis kommer göra Vismut till en levande brasa. Besvärjelsen lyckas och på sitt Besvärjaslag slår Kalizha 14. Vismut vill inte veta av denna besvärjelse och då han har möjlighet att absorbera effekten så väljer han att göra det. Hans Transformeraslag landar på 17 vilket innebär att effekten aldrig träder i kraft. Vismut drabbas däremot av en dissipation med samma magnitud som Kalizhas besvärjelse så hon känner sig inte helt missnöjd trots allt.