torsdag 10 maj 2012

Skapandets åkallan

Här är en ny bön och rit som jag suttit och klurat på.

Skapandets åkallan
Musans sång (4)
Även känd som: "Här var det tyst"
Moment: Kanalisera [10]
Omfång: 1 varelse, Räckvidd: Personlig, Varaktighet: Gryning
Bönen väcker inspirations och skaparglädje hos mystikern som under natten i vaxljusets flackande sken kan skapa de mest fantastiska saker.[Alla slag för att skapa verk och få inspiration får en bonus på +1T6.]

Återuppväcka blogg (24)
Även känd som: Blogus reficio
Ceremoni
Moment: Ceremoni [12], Ceremoni* [12]
Delmoment (1h): Mässa högt genom kapitlet om de thalaskiska ätterna samtidigt som Xinus namn skrivs baklänges ett tusenfalt gånger.
Huvudmoment (1h): Slå en obegränsad T6 tills du får resultatet 42.
Utförande
Moment: Kanalisera [14]
Omfång: 1 inaktiv blogg, Räckvidd: Beröring, Varaktighet: Momentan
Med hjälp av denna kraftfulla heliga rit kan en mystiker lyckas med miraklet att återuppväcka en blogg från de döda och inaktiva. Detta är ett av de få kända sättet att blåsa liv i en blogg som varit ouppdaterad i över en månad. Den jargiska moderkyrkan ser inte på detta med blida ögon då de anser att "det som en gång dött bör förbli dött" och har skickat ut de fruktade bloggaterna för att se till att ingen otillbörligen väcker bloggar till liv.
[Ger en inaktiv blogg möjligheten att återuppväckas från de döda. Slaget mot Inspirationsblockering får en bonus på +2T6.]Om man då bortser från själva texterna och innehållet så är det precis så här en bön och en rit kan se ut. Några punkter som kan vara värda att peka på:

  • Magnituder är ungefär 4 ggr högre (för att synka 1:1 på svårighet och magnitud, syns tydligast på riten där 2 st svårigheter på 12 blir magnitud 24). En bön har även alltid magnitud 4 som högst.
  • Kanalisera är den huvudsakliga färdigheten för en religiös mystiker (troende) - närmast motsvarig till magikerns Besvärja
  • Ceremoni används i samma veva som man begär filamenten. Det är alltså själva "alstrandet" av teotropi som tar tid, inte utförandet som bara är ett småsvårt slag med Kanalisera. Ceremonin är uppdelad i delmoment så om man är två tar det 1h eftersom man kan utföra båda momenten samtidigt.
  • I både bönen och riten kan man se Omfång som beskriver vad som är målet för respektive handling. Vi ser även en ny varaktighet som är Gryning och mystikernas motsvarighet till en Dygnslång varaktighet.