onsdag 15 januari 2014

Gift tills döden skiljer oss åt


Nu har vi kommit tillbaka från den mörkaste tiden på året då de skotropiska krafterna har härjat fritt. Vår stora checklista som vi tog fram i början av hösten på "allt som måste göras" börjar nu komma ner i hanterliga mängder (en fingervisning är väl att 50 saker är kvar av 600).

Den här posten kommer däremot att kika lite på hur gifter kommer att fungera. De tidigare reglerna involverade lite för många slag och lite för mycket tidsräknande kring rundor, minuter, timmar och liknande. Vi ville behålla essensen men ändå göra det mer lätthanterligt.

Så här kan det därför fungera om man drabbas av ett bedövande gift: Under de följande tre rundorna kommer man att slå sin Livskraft mot svårigheten 12. Om man lyckas med slaget klarar man sig den rundan (för att gå helt opåverkad måste man alltså klara tre slag i rad). Om man misslyckas drabbas man av den första effekten, i detta fallet Omtöcknad (som ger temporärt avdrag likt Smärta). Andra gången man misslyckas blir effekten lite värre och om man skulle misslyckas tre gånger så blir man Utslagen.

Det är också möjligt att öka dosen och för varje ytterligare dos som används så ökar svårigheten för de tre slagen. Man kan också tänka sig att högre kvalité på giftet höjer svårigheten. De är så man lyckas rå på ett mål med ett högre värde i Livskraft.