tisdag 9 juli 2013

Panik, skräck, ångest och andra trevligheter

I Eon IV finns det ett helt kapitel som är tillägnat mentala trauman, nedbrytning, skräck, efterverkningar och mentala störningar. Mentala skador är indelade i två typer, skräck och nedbrytning.

Skräck handlar om hotfulla eller livsfarliga situationer där ens situation är maktlös. Kanske står man inför ett enormt monster som sägs ha slukat byar eller så ser man med fasa hur de döda kropparna reser sig och staplar emot en. Skräck kan ofta leda till olika former av panik, flyktbeteende, skakningar, paralysering eller i värsta fall att hjärtat stannar.

Nedbrytning har mer att göra med ångest och mental utnötning. Nedbrytning skulle inträffa om man finner hela sin familj mördad eller om man som präst inser att man under ett långt tag hjälpt en demon. När skräcken inträffar direkt så dröjer nedbrytningen till nästa scen innan det fasansfulla som hänt har sjunkit in och får effekt. Nedbrytning leder vanligtvis till att man blir plågad och stressad, minskat Fokus, olika former av ändrat beteende eller i värsta fall att man faller i koma.

För att motstå dessa mentala påfrestningar används främst det härledda attributet Självkontroll men till det kommer även Avtrubbning. Denna avtrubbning fungerar på ett liknande sätt som en rustning i strid och ger ett fast avdrag på skräcken eller nedbrytningens intensitet. En veteran som sett slagfältets galenskaper är inte lika påverkad som ynglingen när denne dödar sin första motståndare. I likhet med att för mycket rustning ger en belastning så kan för mycket avtrubbning leda till att man blir en smula konstig.