söndag 13 oktober 2013

Vapen, massor med vapen


Även vapen har fått sig en uppdatering sedan tidigare Eon. Namn och skadevärden står i princip oförändrade men därefter skiljer det sig. Stridssvärdet heter fortfarande stridssvärd och gör fortfarande 2T6+1 i Huggskada.

Den stora förändringen ligger i att vapen har speciella egenskaper. Ofta rör det sig om att olika Fördelar i strid (se tidigare blogginlägg) är billigare för just det vapnet, exempelvis lättare att träffa en rustningsglipa med en dolk. I andra fall rör det sig om att vissa stridstaktiker (ett ännu tidigare blogginlägg) blir mer fördelaktiga. Det kan även röra sig om mer speciella egenskaper som värre allvarliga skador, pansarbrytande eller lättare att blir anfallare när man öppnar en strid (exempelvis spjut).

Genom dessa egenskaper har vi fått ett helt nytt sätt att balansera mellan olika vapen. Tanken har varit lite att nästan varje vapen ska vara bäst i någon situation. Utan att ändra skadan på dolken har den nu blivit ett farligt vapen i händerna på en skicklig person, särskilt när man möter arroganta rustningsbärare.

Styrkekravet är ändrat så att man nu behöver en viss mängd Kroppsbyggnad för att dels bära det i en hand eller två händer (obehindrat utan avdrag). Stridssvärdet kräver endast 2T6 för att bäras i en hand och skulle man inte klara det så krävs det ju bara 1T6 för att bära det i två händer. Detta gör även att vi på ett överskådligt sätt kan visa om ett vapen måste bäras i en eller två händer (en dolk är för liten för att greppa med två händer, en båge går inte att använda med endast en hand).

Utöver det har vi även lagt till om ett vapen är vanligt, ovanligt eller sällsynt och till sist har vi även delat priserna med 10 för att prisbilden tidigare varit extrem.