tisdag 29 januari 2013

Yrken & Miljöer revisited


Yrken och miljöer fick några förändringar från senaste inlägget om detta (från december 2011).
Så här blev listan med yrken:
 • Donare
 • Krigare
 • Ledare
 • Lärd
 • Mystiker
 • Skugga
 • Underhållare
Och så här blev listan med miljöer:
 • Hav
 • Hovliv
 • Landsbygd
 • Lärosäte
 • Stad
 • Undre värld
 • Vildmark
Som rollperson väljer man alltså ett yrke och en miljö som då ger den unika prägel som yrken gjorde i tidigare versioner av Eon. Några exempel på kombinationer och vad de kan kalla sig:
 • Donare+Hav blir fiskare, sjöman, däcksvabbare
 • Krigare+Lärosäte blir tempelriddare, härförare, vapenmästare
 • Ledare+Hovliv blir ädling, makthavare, befäl
 • Lärd+Landsbygd blir helare, ålderman, lagman
 • Mystiker+Stad blir ockultist, predikant, helare
 • Skugga+Vildmark blir spejare, stigfinnare, stråtrövare
 • Underhållare+Undre värld blir svindlare, gycklare, hädare
Totalt sett finns det 49 kombinationer av yrke och miljö och med tre exempel på varje blir det totalt 147 förslag på olika sysselsättningar man kan ha eller ha haft. Detta system med separata yrken och miljöer är också väldigt utbyggbart – det är inte svårt att passa in en ny miljö för Dvärgfäste och därmed ge alla yrken därifrån sin unika särprägel.

Bilden ovan är så klart en krigare, tecknad av perkan som också tecknar folkslagen.

tisdag 15 januari 2013

Färdigheter

Nu är vi åter från julledigheten och vi hoppas att ni har haft riklig användning av färdigheten Skidor & skridskor även om Hålla bjudningar, Supa eller Frossa är färdigheter som är minst lika ärofulla.

Dessa fyra är exempel på det som i Eon IV kallas för expertiser som alltså är särskilt nischade färdigheter som mest är till för att bidra med stämning men även fungerar utmärkt i vissa situationer. I samma kategori som expertiser finner vi även de mer klassiska hantverken som ur rollpersonssynpunkt får anses lika nischade. Dessa två kompletteras sedan av Kännetecken som är utmärkande drag och fysiska egenheter som istället fått formen av färdigheter. Här finner man Alldagligt utseende, Barnvän, Hånskratt och mycket annat. Totalt sett finns det 100 expertiser, 60-talet hantverk och 50 kännetecken som alla har tabeller och kan slumpas fram. Tack vare utformningen så är det lätt att ta fram sina egna färdigheter av den här typen.

Sen finns det så klart en mängd standardiserade färdigheter som ordnats i ett antal grupper: Stridsfärdigheter, Sociala färdigheter, Kunskapsfärdigheter, Rörelsefärdigheter, Vildmarksfärdigheter och Mystiska färdigheter. Samtliga grupper har i runda slängar ett dussin färdigheter. Ett gäng färdigheter har slagits ihop eller delats upp sedan sist och den största förändringen hittar man nog bland de sociala färdigheterna.

För den som har missat detta så mäts samtliga av dessa färdigheter i tärningar. Exempelvis kan man ha 4T6+2 i Klättra och försöka ta sig upp för den hala borgmuren och lyckas om man klarar (slår minst) svårigheten 18.