söndag 25 september 2011

Magi i Eon IV

Senaste mötets testades magi i stridssituationer, med mycket gott resultat (Niklas har gjort ett fantastiskt jobb med att förnya Eons magisystem). Som så ofta annars i Eon IV är ledorden inlevelsefullt och snabbt. I morgon blir det än mer testande och nu är nästan alla pusselbitar på plats.

/ Anton

tisdag 13 september 2011

Stympning och kapning


Efter speltest, genomkörningar och kommentarer från både de ena och de andra så är nu skade- och stridssystemet inne på omstrukturering och redigering. Det arbetas på att snabba upp systemet. Tidigare var det ytterst detaljerat men det kändes mest som det handlade om att vara skadad. Nu har vi istället arbetat in dramatiska effekter och vändningar i själva skadesystemet som gör stridigheter intressanta i form av de situationer som uppstår likaväl som den skada som uppstår. Mängden rutor som skall kryssas har dessutom minskat avsevärt vilket ingen tycks sakna.

Det handlar mestadels om att färdigställa kapitel och speltesta olika delar av systemet. Magi och ceremonier är snart redo för korrektur och kommentarer för utomstående och kapitlen Yrken och Rollpersonen börjar slutföras bit för bit.

Samtidigt pågår arbetet med modulen Absalon som skall komma att släppas samtidigt som Eon IV. Vi har tagit hjälp från en mängd frilansare för att få en varierande och spännande stad med otaliga äventyrsuppslag, fraktioner och mängder med intriger och hemligheter (många, många hemligheter). Dessutom utlovas det ett flertal färdiga äventyr och möjligheter att spela på både hög nivå (påverka den jargiska politiken) samt på låg grisodlarnivå. Men en stor möda läggs på att binda samman stadens alla delar så om man ruckar för mycket på en organisation, fraktion eller företeelser får det efterverkningar både uppåt och nedåt i samhället.

Så saker och ting rör sig sakta framåt.

tisdag 6 september 2011

Mystiker & MagikerTänkte att det äntligen var dags att skriva ett inlägg här om magi i Eon IV.

Det är inte lätt att göra en varierad magiker om man följer det material som finns i Eon 3. Där presenteras visserligen 94 unika besvärjelser men eftersom dessa är fördelade på 16 olika aspekter så blir det inte många besvärjelser per aspekt. Det blir mer av "Jaha, en pyrotropiker - låt mig gissa vilka fyra besvärjelser du har valt..." snarare än "Oh, en pyrotropiker - är han specialiserad på att flambera rövare i närkamp eller är han en sådan som slungar eldklot utom räckhåll från en kortbåge?"

Med detta som bakgrund har vi valt att fokusera på ett fåtal aspekter i syfte att göra dessa extra intressanta. Istället för att man får välja mellan en handfull besvärjelser så kommer det att finnas omkring 20 stycken per aspekt att välja på, ett gäng med transformering och ett utan.

Reglerna kring magi har också förenklats på många områden där komplexiteten gjorde mer skada än nytta. Några exempel följer nedan:
* Alla formaliserade besvärjelser tar en runda
* Det finns inga begränsningar kring memorering
* Standardvaraktigheten för besvärjelser är antingen Koncentration eller Scen - man behöver inte längre sitta och räkna rundor och minuter
* Lite namnändringar, exempelvis heter färdigheten Besvärjelse nu Väva magi för att inte blanda ihop det med besvärjelser och formaliserade besvärjelser i allmänhet

I Eon IV kommer det även att finnas magi som är så enkel att det närmast går att betrakta som minimagi. Det är sådan magi som ibland beskrivits i de olika stämningstexterna men som varit svårt att modellera med regelsystemet i Eon 3 - även för magnitud 1 fanns ju alltid chansen att misslyckas. Tack vare att färdigheter nu är tärningsslag och svårigheter är värden så uppstår faktiskt minimagi där man inte ens behöver slå för att lägga magi (så länge man i vanlig ordning kan alstra från aspektens kraftkälla). Antag att det finns en enkel pneuomtropisk besvärjelse som framkallar en enkel vindpust, låt säga att den består av momenten Alstra pneumotropi [3] och Väva magi [3]. En magiker som har mer än 2T6 i dessa två färdigheter behöver aldrig slå för denna besvärjelse så länge pneumotropi går att alstra utan extra svårighet.