tisdag 13 september 2011

Stympning och kapning


Efter speltest, genomkörningar och kommentarer från både de ena och de andra så är nu skade- och stridssystemet inne på omstrukturering och redigering. Det arbetas på att snabba upp systemet. Tidigare var det ytterst detaljerat men det kändes mest som det handlade om att vara skadad. Nu har vi istället arbetat in dramatiska effekter och vändningar i själva skadesystemet som gör stridigheter intressanta i form av de situationer som uppstår likaväl som den skada som uppstår. Mängden rutor som skall kryssas har dessutom minskat avsevärt vilket ingen tycks sakna.

Det handlar mestadels om att färdigställa kapitel och speltesta olika delar av systemet. Magi och ceremonier är snart redo för korrektur och kommentarer för utomstående och kapitlen Yrken och Rollpersonen börjar slutföras bit för bit.

Samtidigt pågår arbetet med modulen Absalon som skall komma att släppas samtidigt som Eon IV. Vi har tagit hjälp från en mängd frilansare för att få en varierande och spännande stad med otaliga äventyrsuppslag, fraktioner och mängder med intriger och hemligheter (många, många hemligheter). Dessutom utlovas det ett flertal färdiga äventyr och möjligheter att spela på både hög nivå (påverka den jargiska politiken) samt på låg grisodlarnivå. Men en stor möda läggs på att binda samman stadens alla delar så om man ruckar för mycket på en organisation, fraktion eller företeelser får det efterverkningar både uppåt och nedåt i samhället.

Så saker och ting rör sig sakta framåt.

1 kommentar: