torsdag 30 oktober 2008

Första beräkningen på sidantal för Jargien

Jag har räknat lite på sidantal i denna nya bok, och det verkar landa på runt 224 sidor. Här är en sammanställning av de olika kapitlen: (notera att jag gjort om indelningen något)

Kapitel 0: Förord, krediter & TOC (4 sidor)
Kapitel 1: Introduktion (6 sidor)
Kapitel 2: Historia & regentlängd (12 sidor)
Kapitel 3: Metropolen Daval (6 sidor)
Kapitel 4: Jargien och dess distrikt (16 sidor)
Kapitel 5: Provinserna (62 sidor)
Kapitel 6: Kolonier & Fristäder (18 sidor)
Kapitel 7: Kultur (14 sidor)
Kapitel 8: Jargiska språket (4 sidor)
Kapitel 9: Samhälle (16 sidor)
Kapitel 10: Statsapparaten (18 sidor)
Kapitel 11: Kyrkan (10 sidor)
Kapitel 12: Härmakten (6 sidor)
Kapitel 13: Jargiska rollpersoner (8 sidor)
Kapitel 14: Kampanjmaterial (20 sidor)
Kapitel 15: Appendix (4 sidor)

Start på bloggen

Jaha, då var det dags att starta min del av denna blogg. Det är min förhoppning att jag skall kunna skriva något intressant om utvecklingen av av de nya moduler jag har tagit på mig att göra till Eon. Främst är det boken om Det Jargiska Kejsardömet och därefter Schamer & Drömvandrare.


onsdag 29 oktober 2008

Förhandstitt på misslebilder


Gick igenom de sista bilderna till misslor idag, efter de förts in i layouten. Det har varit dåligt med bilder och beskrivningar om hur misslorna kommer att se ut i den kommande boken, annat än genom den förhandstitt på omslaget som funnits ute, och om vi nu ska ha en blog så kan det vara lämpligt att få ut lite på den.
Här syns Lärksång, magikunnig missla från släkten Solvind i västra Caserion. I Misslor kommer även ett nytt yrke att finnas med: Lekaren.

  I misslesamhällen är de mycket uppskattade, och att en lekare 
kommer till byn är alltid en anledning att ställa till med gästabud. Lekaren fungerar som budbärare, underhållare och gycklare i ett. De rör sig förhållandevis fritt över nationsgränser och vandrar vida omkring, oftast väl accepterade i långlingarnas länder.

En typisk lekare.
 

Blogstart.

Så, nu har nu även Neogames AB en blog.

Som gammal hängiven motståndare till folk som häver ur sig mer eller mindre passade saker till allmänhetens beskådan och begapande, så har jag till sist gett vika för påtryckningarna från spelarna, och börjar motvilligt känna en stor entusiasm inför projektet (tack Markus för dina kreativa och envisa inlägg på forumet, du är numer Neogames officiella maskot!).

Nåväl, denna blog kommer fungera som supplement till vår hemsida och kommer uppdateras lite då och då när intressanta saker händer, och ibland när absolut ingenting alls hänt. Tanken är att alla frilansare ska kunna skriva om sina egna projekt, delge allmänna åsikter eller tankar.

Helt enkelt, en blog. Ni vet hur det funkar.