fredag 15 februari 2013

Att lyckas


I Eon IV representeras former av färdighet och egenskaper som tärningskombinationer, exempelvis 4T6+2 (T6:or är alltid ObT6, inga undantag). För att lyckas ska man nå en svårighet som är 10 om det är utmanande men är märkbart lägre eller högre för lättare eller svårare handlingar. Om två personer möter varandra så slår man endast fram resultatet och den som har högst lyckas.

För att avgöra framgång så mäter man i Eon IV något som kallas övertag. För att få ett övertag krävs att man slår 5 över svårigheten eller motståndarens slag. För att få två övertag krävs 10 och så fortsätter det där 5 i differens ger 1 övertag. Förutom att ge en fingervisning om hur bra det gick så kan även övertag ge särskilda fördelar. Framför allt i strid då övertag kan ge fördelar som ökad skada, möjlighet att byta träffad kroppsdel, glipa genom rustning, avväpnning och liknande. I sociala konflikter avgör övertagen istället hur allvarliga eventuella konsekvenser blir.