lördag 10 augusti 2013

Karaktärsdrag

För att fånga en persons beteende och drivkrafter används i Eon IV karaktärsdrag. Varje rollperson har två sådana och när dessa uppfylls så återfår man främst Fokus men man kan även få möjligheten att läka olika mentala konsekvenser. Varje karaktärsdrag finns i tre nivåer som mer eller mindre anger hur mycket man har följt sitt karaktärsdrag och som också anger hur stor belöningen blir.

Exempelvis har vi karaktärsdraget Vänskap där den första nivån uppfylls om rollpersonens umgås med sina vänner eller talar gott om dem. För den andra nivån krävs det att rollpersonen riskerar något eller utsätter sig själv för fara och i en sådan situation sätter sina vänner först. Den tredje nivån visar på den absolut största uppoffringen man kan göra för sina vänner, exempelvis riskera sitt liv för att ge dem tid att fly undan en dödlig fara. Varje nivå kan uppfyllas högst en gång per spelmöte och just nu har vi drygt 30 karaktärsdrag men det är också enkelt att skapa sina egna utifrån nivåerna ovan.

Slutligen: Även om det nu varit ett blogguppehåll på en månad så har vi inte legat på latsidan för det. Nästan alla texter är färdigskrivna och de som redan har skrivits är nu inne på sin tredje korrekturläsning.