torsdag 30 maj 2013

Intriger i Irian


I nya numret av Fenix kan ni läsa om intrigspelen i staden Irian. En artikel av Erik Melin med spektakulär stadskarta av Brian van Hunsel.

lördag 25 maj 2013

Utmattning

Det är kul att höra och se den förväntan som finns inför Eon IV. Vi läser kommentarerna här och följer diskussionstrådarna på rollspelsforumet med stort intresse. Det inspirerar oss helt enkelt till att göra en ännu bättre bok, så tack!

Åter till denna uppdatering. Det centrala begreppet i Eon IVs skadesystem är Utmattning som är en sammanslagning av lättare skador, smärre blödningar, faktisk fysisk utmattning, smärta och liknande delar. Det är Utmattning som leder till Chockslag och att man blir utslagen, medvetslös eller helt enkelt bara försatt ur stridbart skick. Utmattning fås främst från skador men kan även fås av icke-standard taktiker i strid (se föregående post). Det är dock bara Utmattning från skador som orsakar Chockslag.

Det snygga här är att antalet Utmattningspoäng är samma som svårigheten för Chockslaget. Den som efter en skada har 12 Utmattning måste slå sitt Chockslag mot denna svårighet och lyckas för att inte bli utslagen. Utmattningen läker dock snabbt och om man bara får några minuters lugn och ro så stryks all Utmattning. Avdrag från Utmattning är inte särskilt stora då man som mest får ett avdrag på –1T6.

Den andra delen av skadesystemet är Allvarliga skador som inträffar när man orsakar 10 eller mer i skada (vid en träff i strid slår man fram vapenskadan, slår träffområde, drar av för eventuell rustning och sedan får man en skadeverkan). Det är bland de Allvarliga skadorna som man hittar de "intressanta" skadorna som Amputationsrisk, Blödning, Brytrisk (benbrott), Faller, Infektion, Inre skada, Omtöcknad, Rustningsskada, Smärta, Sår, Tappar, Tillbakaknuffad, Tänder utslagna och Öga förstört. Men det återkommer vi till.

onsdag 8 maj 2013

Svärdsspel

Närstrid kretsar kring anfallare och försvarare där den som är anfallare för tillfället driver och kontrollerar striden och den som är försvarare försöker finna luckor för att vända läget till sin fördel.

För en anfallare finns det tre olika anfallstaktiker som man kan genomföra förutom det vanliga standardanfallet. Man kan välja på snabbt anfall som ger en ökad chans att träffa med som istället innebär mindre skada. Det finns även det kraftfulla anfallet som i motsats är svårare att träffa med men som i gengäld orsakar betydligt mer skada. Den sista typen av taktik är gruppanfallet som är svårare att träffa med men som istället har chans att träffa alla på motståndarsidan.

Även försvararen kan välja på ett antal taktiker om man inte vill genomföra ett standardförsvar. Ett defensivt försvar innebär att man får en bonus på sitt försvarsslag men att det istället blir svårare att få kontroll över striden och bli anfallare i nästa runda. Motsatsen till defensivt försvar är taktiken kontring som innebär att man som försvarare går på offensiven och gör allt för att ta kontroll över striden. Med kontring får man ett avdrag på sitt försvarsslag men om man väl överlever anfallet blir man garanterat anfallare i nästa runda.

Det är även viktigt att nämna att alla taktiker för både anfallare och försvarare som inte är en av standardtaktikerna innebär att en ökad Utmattning. Utmattningen kan i sin tur leda till både svårighetsökningar och Chockslag men mer om det en annan gång.