torsdag 20 december 2012

Attribut

I Eon IV finns följande attribut, fyra fysiska och fyra mentala:

 • Styrka
 • Tålighet
 • Rörlighet
 • Uppfattning
 • Vilja
 • Psyke
 • Visdom
 • Utstrålning

Från tidigare skiljer det främst på namnbyten:

 • Bildning har blivit Visdom för att peka på analytiska och undersökande egenskaper snarare än ren allmänbildning.
 • Personlighet har blivit Utstrålning, dels för att bredda begreppet men också för att det är tydligare att tala om en stark utstrålning än en stark personlighet.
 • Syn och Hörsel har även slagits samman till Uppfattning för att hamna på samma nivå som de övriga attributen och inte göra för stor sak av de enskilda sinnena.
En sak som är ny är att man aldrig slår för de grundläggande åtta attributen. Istället påverkar de sina härledda attribut samt att det blir enklare att lära sig färdigheter för de attribut som man har ett högt värde i. Utöver det ger det även en bra bild av hurdan karaktären är.

Det leder oss vidare till de härledda attributen som man däremot aktivt slår för. Dessa är:
 • Förflyttning
 • Intryck
 • Kroppsbyggnad
 • Livskraft
 • Reaktion
 • Självkontroll
Förflyttning är medelvärdet av Tålighet och Rörlighet och används just till situationer där Förflyttning är intressant att mäta, exempelvis jakter.
Intryck är medelvärdet av Visdom och Utstrålning och används primärt i sociala situationer och konfliktslag där ens blotta närvaro kan få andra att märka av en.
Kroppsbyggnad är medelvärdet av Styrka och Tålighet och används där man behöver fysisk kraft, allt från armbrytning, brottning till att slå upp dörrar.
Livskraft är medelvärdet av Tålighet och Vilja och är det man slår för att behålla medvetandet samt för att inte dö, lite som gamla Chockvärdet.
Reaktion är medelvärdet av Rörlighet och Uppfattning och används primärt för att avgöra turordning i strid men också för att passivt uppfatta saker i omgivningen.
Självkontroll är medelvärdet av Psyke och Vilja och används för att stå emot skräck och nedbrytning. Därtill är det nästan det enda försvaret mot magi som påverkar sinnet såsom psykotropi.

Det var allt för i år
God Jul!

tisdag 11 december 2012

NX - Skrivutmaningen

Teknikens underverk låter sig inte förnekas, och den kryogeniska suspensionen av NX är numera hävd, tack vare idogt forskningsarbete från Avicenna och GenCorp i ett unikt joint venture. Vid sidan om Eon IV jobbas det nu alltså för fullt även på NX, den nya versionen av Neotech. NX-arbetet har gått i vågor, med långa perioder av inaktivitet, men vi har sedan en tid återupplivat arbetet, som är tämligen långt framskridet. Nu behöver vi dock er hjälp att realisera NX; vårt team är litet, och vi har därför lanserat Skrivutmaningen för att få er hjälp att fortare få färdigt spelet. På skrivutmaningens hemsida kan ni läsa allt ni behöver veta, och få en del smakprov på det nya Neotech.


lördag 8 december 2012

Folkslag

I Eon IV har vi tagit Folkslag & raser ett steg längre när det gäller att knyta samman det med systemet. Där det tidigare mest handlade om attributförändringar, antal händelsetabellsslag och i vissa fall även unika händelsetabeller och egenskaper så har nu varje folkslag en rad särskilda egenskaper. En rollperson kan välja mellan följande folkslag: Adasier, Alv (pyar), Cirefalier, Dvärg (zolod), Kamorian (med totem), Missla, Tirak (marnakh), Vanar samt Zhan.

Exempelvis ser det ut så här för cirefalierna just nu:

En plan i en plan: Ett extra slag på händelsetabellen Intriger & illgärningar.
Förmögenhet: Cirefalier tycks alltid ha pengar i börsen. Börjar med 200 silver extra.
Köpmännen: Alla cirefalier tycks ha handeln i blodet och är därmed lättlärda i Handel.
Välutbildade: Cirefalierna är kända för att vara välutbildade och om barnen inte sätts i skola lär någon äldre släkting upp dem. De får 4 enheter Kunskapsfärdigheter.


Något som är nytt för vanarerna är att de folkslagen har knutits till systemet och som rollperson får man olika egenskaper beroende på varifrån i Mundana man kommer ifrån som vanar. Då Jargien utför det primära fokuset för Eon IV så har vanarar från de olika jargiska provinserna olika egenskaper. Det kan handla om attributförändringar, enheter, händelsetabellsslag och liknande. Utöver provinserna finns det även en kategori för utrikes vanarer som än så länge för täcka in alla övriga fall.

Vi har även lite bildmaterial som vi känner är dags att visa. Ovan är alltså folkslagsbilden för vanarer och varje folkslag får därmed sin egen bild. Konceptet är att man med varje bild framhäver folkslagets fysiologi som om det var utdrag ur någon jargisk medicinbok, lite som Leonardo da Vincis vitruvianske mannen.