söndag 16 juni 2013

Allvarliga skador

Allvarliga skador inträffar när man efter träff, skadeslag och rustning orsakat 10 eller mer i skada. En allvarlig skada innebär att man slår ett slag på skadetabell där de vanligare skadetyperna som huggskada, krosskada och stickskada har olika tabeller beroende av vilken kroppsdel som träffats. En skadetyp som fallskada har istället endast en allomfattande tabell för samtliga skador.

Exempelvis innebär resultat 14 på Huggskada mot Torso följande:
[Dödsslag 16] Magsäcken skadad, blod väller upp ur munnen tillsammans med maginnehåll. [Smärta, Inre skada.]
Slaget som slås är 1T10 + 2 per 5 skada över 10 där 26 skada alltså ger 1T10+6.

Allra först i resultatet kommer eventuella dödsslag, därefter kommer en beskrivning av skadan och sist kommer en regelteknisk sammanfattning av vilka konsekvenser man får. Om man nu överlever det initial dödsslaget.

Bland konsekvenserna finner man:

  • Amputationsrisk, där man måste klara en svårighetsgrad eller få kroppsdelen avhuggen. Finns endast för huggskada.
  • Blödning, som dels gör att man förlorar utmattning varje runda och dels kan leda till att man förblöder om man tappar medvetandet. Vanligare för stickskador.
  • Brytrisk, vilket innebär en risk att benet i kroppsdelen bryts om man inte klarar en svårighetsgrad. Vanligast för krosskador.
  • Infektion, som genom feber och svaghet gör att man aldrig helt kan återhämta sin utmattning. Innebär även ett dödsslag varje dygn tills dess att den läkt.
  • Inre skada, en av de absolut farligaste skadorna som är ytterst svår att läka utan kirurgi. Innebär varje dygn en risk att man dör.
  • Smärta, stark smärta eller andra kroppsnedsättnade skador som direkt ger ett avdrag på –1T6.
  • Sår, långvariga skador som till skillnad från övriga skador finns per kroppsdel. Beroende på kroppsdel så är effekterna olika men ett sår i benet påverkar exempelvis det härledda attributet Förflyttning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar