onsdag 9 september 2009

Alver på frammarsch


Sakta men säkert läggs de sista pusselbitarna i Alverboken samman. De fogas ihop med blod, svett, tårar och kaffe. Det känns som att den alviska kulturen kommer bli både tydligare och med dynamisk med de nya texterna. Rollpersonsskapandet kommer att knytas mer till alvernas värld samt förbannelsen som hemsöker dem alla.

Förhoppningsvis skall de sista textpartierna vara färdigproducerade till på fredag… Därefter skall det bli korrekturläsning, layout och en hel del tecknande från Kims sida. Men om inte allt för lång tid bör alverna marschera ut från ”development hell” och dyka upp i bokhandlar och spelbutiker runt Sverige.

Till dess…

Må kraften vara med er!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar