måndag 23 maj 2011

Absalons vargar


Ett nytt speltest har tagit sin början. Detta med en grupp spelare som inte spelat Eon på länge och inte är förblindade av allt som vi insyltade ser som självklart. De porträtterar en grupp legosoldater från Absalon som kallar sig för "vargarna".

Rollpersonsgenereringen: I Eon IV får man omkring en fjärdedel av alla sina enheter från sin Bakgrund och därför formar den rollpersonen på många sätt. Bakgrunden är inte självklart det man själv sysslade med utan kan även symbolisera föräldrarnas bakgrund och det man lärde sig som barn. Utplaceringen av färdigheter och attribut gick snabbt och likaså slagen på tabellerna. Även fastän det är första gången en rollperson gjordes så tog det ca 30 minuter att skapa en ny rollperson. Den längsta tiden gick faktiskt åt att välja de två karaktärsdragen och deras specialiseringar så vi skall se om vi kan snabba upp det lite.

Striden: Jag är själv förvånad över hur effektivt Eon IV hanterar strid gentemot flera personer samt att man som försvarare kan göra drastiska manövrer för att ta initiativet men då med risk att bli allvarligt skadad eller dödad.

Vapenegenskaper: Vapenegenskaperna testades även och det känns som att även dessa funkar och kommer tillföra mycket nytt. Det kommer alltjämt att justeras lite hit och dit och bli några namnändringar men i korthet kan man säga att vapen blivit mer varierade. Lättare vapen, såsom dolkar, är bättre då det gäller att sikta i rustningsglipor och orsaka dödligare skada med övertag medan tunga vapen är bra på att krossa sköldar men däremot är otympliga. I Eon IV är exempelvis ett kortsvärd värt att ha istället för ett stridssvärd av helt andra taktiska val än bara pengasumman som det kostar.

Vändning i strid:
Detta regelmoment är helt nytt och var inte ens säkert om det skulle vara med i Eon IV eller ej men efter nattens testspel är jag övertygad om att det måste med då det ledde till dramatiska och spännande situationer. En vändning i strid överträffar när Anfallaren och Försvararen får samma resultat på sina tärningsslag. Kerek anfaller och slår 17 på sina tärningar. Jac Vobar försvarar och får 17. Således har en vändning inträffat. En vändning innebär att man slår på en tabell och avläser resultatet. Här sker saker som kan vända striden i den ena och den andras favör. Det är här man får in cineastiska saker såsom en obeväpnad attack, vapen som slits ur händerna, båda träffar varandra med en attack samtidigt och så vidare. Vändningen skall symbolisera stridens kaos vilket också blir tydligt då vändningar oftast sker hos två som har låga färdighetsvärden och mest troligt hamnar på samma resultat. Ju bättre man blir på att slåss desto mer sällan inträffar slumpen.

Fördjupade handlingar: Det tog inte alls lång tid innan spelarna började nyttja fördjupade handlingar, främst sociala konflikter, för att lösa situationer och övertala varandra.

Absalon och Jargien: Okrana med staden Absalon kommer ligga i fokus i Eon IV. Denna plats där avskum, lycksökare och äventyrare samlas på gränsen till vildmarken är en perfekt äventyrsstad. Det är dekadent och med många fraktioner både bland de förmögna och i den undre världen och alla är de pjäser i ett evigt spel.

Faktum är att när jag skulle beskriva Jargiska kejsardömet för mina spelare så sade jag "Game of Thrones kombinerat med I Rosens namn".

1 kommentar: